Mark & Anläggning i Södertälje, södra Stockholm


Vi kan hjälpa er från början till slut. Vill ni ha en helhetslösning vid mark- och anläggningsarbeten och samtidigt få hela arbetet utfört av en enda aktör så är ni välkomna att ringa till oss.

I egen regi arbetar vi med följande:

  • Dränering/isolering av fastigheter
  • Slutet system för spillvatten/dagvatten
  • Olje- och fettavskiljare
  • Asfalteringsarbeten
  • Förnyelse av spillvattenserviser och dagvattensystem samt pumpsystem.
  • Tomtplanering

 

 

.

 

Kontakta oss idag

Vi hör av oss inom kort

Lokala Hantverkare från Södertälje
 
 
Adress: Byvägen
151 52 Södertälje
Stockholms län
 
Verksamhetsbeskrivning: Byggföretaget är ett aktiebolag vars verksamhet är Bolaget ska bedriva byggverksamhet, nyproduktion och renoveringar samt transportverksamhet och därmed förenlig verksamhet

.